CTPC CODE

Surf naar de website www.mijngezondheid.be.

Klik op ‘self assessment testing – SAT’

Download hier een korte handleiding. 

Huisartsenwachtpost GAOZ

Jaarbeurslaan 23, Genk 
089 20 10 90

Openingsuren
Vrijdagavond 18u00 t.e.m. maandagochtend 8u00
Feestdagen: avond voor de feestdag tot ochtend na de feestdag.

Wachtdiensten

Filmpje wachtpost

Bekijk hier het filmpje van de Huisartsenwachtpost!

Sociale kaart

Hier kan u contactgegevens terugvinden van zorgverleners werkzaam in de GAOZ-regio.

Sociale kaart

Huisartsen Prometheus

Zoek hier uw huisarts in Genk, As, Opglabbeek of Zutendaal.

Huisartsen

De huisartsen van Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal hebben zich verenigd in de Huisartsenkring Prometheus vzw. 

De vereniging neemt een aantal belangrijke taken op zich:

  • organiseren van de huisartsenwachtdienst voor de regio in het weekend en op feestdagen : zie rubriek "wachtdiensten"
  • organiseren van navormingsactiviteiten voor de leden om hen te ondersteunen in hun dagdagelijks medisch handelen op een wetenschappelijk gefundeerde manier.
  • organiseren en ondersteunen van preventieve gezondheidsacties in de regio in samenwerking met de lokale overheden
  • onderhouden van contacten en stimuleren van de samenwerking met de paramedische beroepen op de eerste lijn     (apothekers, verpleegkundigen, kinesisten, enz...)
  • nauwe samenwerking met het ocmw en de sociale diensten van de Stad/gemeente , ter bevordering van het "welzijn" van elke patiënt
  • onderhouden van de contacten met de ziekenhuizen in de omgeving
  • onderhouden van contacten met collegae huisartsen zowel op provinciaal (Limburgs huisartsenplatform) als Vlaams  regionaal niveau (Domus Medica)
  • onderhouden van contacten met zowel de lokale als de provinciale , de vlaamse en de federale overheid ter bevordering van de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio
  • initieren van  en participeren in projecten welke de kwaliteit van zorg in de eerste lijn verbeteren.