Home

Dokter van wacht nodig?

Synaps Park 2050 bus A, 3600 Genk 
R-blok
089 20 10 90

Openingsuren

Op weekdagen zijn wij geopend van 18u tot 8u 's morgens (enkel op afspraak). 

Op weekenddagen zijn wij geopend van vrijdagavond 18u00 t.e.m. maandagochtend 8u00. (Enkel op afspraak tussen 22u en 8u.)

Feest - en brugdagen: avond voor de feestdag tot ochtend na de feestdag, brugdagen doorlopend. (Enkel op afspraak tussen 22u en 8u.)

De wachtpost dient enkel voor dringende medische hulpverlening. 

Wachtposten

Huisartsen

Zoek hier uw huisarts
in Genk, As, Opglabbeek of Zutendaal.

Wachtdiensten

Synaps Park 2050 bus A
(Op de ZOL-campus, naast de bezoekersparking)
3600 Genk
T. 089/20.10.90

Ik zoek een apotheek

Ik zoek een tandarts

Regio Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal

Deze website wil u de mogelijkheid bieden om op een vlotte manier aan concrete informatie te geraken in verband met de huisartsenactiviteiten in deze regio.

Zo wordt u informatie ter beschikking gesteld over de aangesloten artsen (adres, telefoonnummer, plannetje woonplaats), de organisatie van de wachtdiensten en de projecten welke de huisartsenkring hebben geïnitieerd ter verdere uitbouw van de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio.

Verder ook vermelding van een aantal nuttige telefoonnummers, informatie over het globaal medisch dossier en de zorgtrajecten. Er worden eveneens enkele nuttige links aangeboden.

Naast de huisarts-eigen manier van omgaan met patiënten op de raadpleging en op huisbezoek, is deze website ‘n wat formele, administratieve manier om de patiënten wegwijs te maken in de ondersteunende organisatie die de huisartsenkring wil bieden aan elke aangesloten arts en zijn / haar patiënt.
Deze verdient zeker een plaats in aanvulling op het persoonlijke contact tussen arts en patiënt en tracht dit ook te verbreden naar een geïntegreerde chronische zorg én naar algemene preventie initiatieven.

Het is allerminst de bedoeling om via dit medium antwoorden te formuleren op medische vragen noch in het algemeen noch persoonlijk.
Wij hopen dat het enthousiasme waarmee door de ganse bestuursploeg inclusief projectverantwoordelijken en administratieve krachten gewerkt wordt aan de verdere uitbouw van de eerstelijnsgezondheidszorg zijn verlengde mag vinden in het gebruik van deze informatieve site door u.

Zo kan deze website bijdragen tot de verdere profilering en uitbouw van de huisartsgeneeskunde en de welzijnszorg in onze regio.

Dr. Rob Smeets
Voorzitter Prometheus vzw.

Enkele vaakgestelde vragen

Wat is een gmd-plus ?

Vanaf 1 april 2011 wordt aan het Globaal Medisch Dossier (GMD) een preventieluik toegevoegd: het GMD+. Hiermee wordt het preventieplan op maat van de patiënt uitgewerkt.

Het GMD met preventiemodule, het zogenaamde GMD+, is vanaf 1 april mogelijk voor alle patiënten die bij de huisarts een GMD hebben en die tussen 45 en 75 jaar zijn. 
De huisarts moet hiervoor een door het RIZIV vastgelegde checklist overlopen en in het dossier opnemen.
Een bijkomend tarief van € 10,14  zal worden aangerekend voor deze raadpleging, maar wordt wel volledig terugbetaald door het ziekenfonds. Dit kan voorgeschoten worden door de patiënt, of rechtstreeks naar het ziekenfonds gestuurd worden volgens het principe van de derdebetalersregeling. In dat geval betaalt de patiënt alleen het remgeld van de consultatie of van het huisbezoek.

Wat is een zorgtraject ?

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van ee patiënt met een chronische ziekte. Een zorgtraject berust op de samenwerking tussen drie partijen, namelijk uzelf als patiënt, uw huisarts en uw specialist. Het zorgtraject begint na ondertekening van een zorgtrajectcontract door de drie partijen.

Momenteel is een zorgtraject voorzien voor bepaalde patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2, tijdens bepaalde fasen van die ziekten.